Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje.

PULMOLOG – specijalista interne medicine se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća i disajnih puteva. Tu su uključene pneumonije, astme, otkrivanje raka pluća, bronhitisa, upale plućne maramice i ostalih bolesti pluća.