Onkologija

ONKOLOGIJA

Onkologija je posebna grana medicine koja se bavi prevencijom i ranim otkrivanje tumora i metodama lečenja raznih oblika kancera.